top of page
Search
  • Writer's pictureHälis Rooste

Õppevahendite laenutus


Õppevahendite laenutuskogu pakub lastevanematele ja õpetajatele võimaluse arendada lapsi läbi Montessori metoodika ja spetsiaalsete vahendite abil. Laenutatavaid vahendeid hoiustatakse Rõõmukooli ruumides, kus saab eelnevalt laenutamisele vahenditega tutvuda? Õppevahendite broneerimine, üleandmine ja vastuvõtmine fikseeritakse Google Drive keskkonnas ning on korraldatud Rõõmukooli liikmetest ja lastevanematest vabatahtlike kaasabil. Õppevahendite kasutamiseks on määratud sümboolne hooldustasu ning kahjustatud või kaotatud õppevahendite puhul tuleb see asendada samaväärse vahendiga.

Õppevahendite kasutamisel on omane see, et laps näeb ise, kui teeb vea, misjärel saab end ise parandada, vajamata täiskasvanu sekkumist või negatiivset tagasisidet. Need vahendid on maailmas tuntud ja kasutusel kui Montessori pedagoogikast, kuid Eesti haridussüsteemis tavapäraselt mitte. Selline õppimine pole eesmärk omaette, vaid see toimub justkui iseenesest, kui selleks on loodud soodsad tingimused. Vahenditega ettevalmistatud keskkond toetab last eluks vajalike oskuste õppimisel.

● Praktilise elu harjutused on tavalised igapäevaelu tööd ja tegevused, mis arendavad liigutuste koordinatsiooni ja keskendumisvõimet ning toetavad seeläbi lapse iseseisvumist. Laps õpib nii enda kui ka oma ümbruse eest hoolitsema.

● Keelevahendid toetavad kõne- ja kirjakeele ning lugemisoskuse arengut.

● Meeltevahendid toetavad lapse meelte arengut, keskkonnast vastuvõetud info ja muljete mõistmist ning on abiks nende liigitamisel ja korrastamisel.

● Matemaatikavahendid muutuvad konkreetsetest järjest abstraktsemateks ning nende abil õpib laps kujundeid, arve, numbreid, kümnendsüsteemi, aritmeetikat, täis- ja murdarve, geomeetriat jne.

● Kultuuri valdkonda kuuluvad maateadus, loodusõpetus, ajalugu, kunst ja teadus ning ka selles valdkonnas on omad vahendid teadmiste ja kogemuste vahendamiseks.

24 views0 comments

Comments


bottom of page