top of page
Search
  • Writer's pictureHälis Rooste

Rõõmukool plaanib ehitada Jõhvi uue hariduskeskuse

Rõõmukooli asutaja Hälis Värimäe loodab rajada Jõhvi uue

hariduskeskuse, kuhu tuleksid Ida-Viru esimesed Montessori lasteaia

rühmad, aga ka tugispetsialistid, vaimse tervise ja koolituskeskus.


SIRLE SOMMER-KALDA


Montessori lasteaiarühmad tegutsevad juba Tallinnas, Haapsalus, Pärnus ja

Tartus. Avatud on ka esimesed kooliklassid, näiteks Rocca al Mare kooli

juures, mis on erakool. Äsja tuli uudis, et sügisel tuleb Eesti esimene

Montessori kooliklass kohaliku omavalitsuse kooli ja see hakkab tööle Tartu

Forseliuse kooli allüksusena.  

Ida-Virumaal on Rõõmukool ainus Montessori sertifikaadiga asutus, mis on

tegutsenud kaheksa aastat - eri vanuses laste rühmad kogunevad kord

nädalas. Kool sündis, kui õpetaja haridusega Hälis Värimäel tekkis soov

muuta õppimine selliseks, et see ei keskenduks ainult tulemustele, vaid oleks

ka lapsele rõõmupakkuv teekond. Igal aastal on Rõõmukooliga seotud 60-70

peret.

"Vanemad on rääkinud aastaid sellest, et võiksid olla lasteaiarühmad, kus

lapsed saaksid veeta terve päeva," selgitas Hälis Värimäe. Nüüd, kui on

avanenud võimalus kasutada õiglase ülemineku rahastust, saaks selle viimaks

ära teha.  

Soov üüripinnalt edasi liikuda 

"Oleme siiani olnud üüripindadel, meil on pidevalt olnud ruumipuudus ja

keskkond pole päriselt vastanud meie vajadustele. Praegu on meie ruumid

Jõhvi Kesklinna põhikoolis, kellel on ka endal suur ruumipuudus ja ega me

sinna väga pikaks jääda saakski. Peaksime ühel hetkel leidma muu lahenduse

ja siit olekski loogiline samm minna oma keskuse rajamise teed," tõdes Hälis

Värimäe.

Olemasolevate hoonete hulgast pole endale ideaalset pesa leitud. "See pesa

tuleks ise täiesti nullist teha ja see oli ka rahastaja (riigi tugiteenuste keskuse)

soovitus" lisas ta. Kolmesaja ruutmeetrise kahekorruselise hoone

maksumuseks koos sisustusega on arvestatud ligi miljon eurot. Keskusele on

valitud asukoht Jõhvi hariduslinnakus ja projekteerija, aga kõigepealt tuleb

ületada üks ootamatu takistus.

"Lootsime leida omafinantseeringu summas 200 000 eurot panga abil, kuid

kahjuks on selgunud, et MTÜdel on peaaegu võimatu laenu saada. Püüan

uurida ka teistest pankadest, aga tundub, et meie väljavaated ei ole kuigi

head," rääkis Hälis Värimäe.

Keeruliseks teeb olukorra ajapuudus - projektitaotluse esitamise tähtaeg on

maikuu lõpp. Selleks ajaks peab olema valmis ka projekt, mis tähendab

samuti rahalist kulu.

"Riskid on päris suured, aga samas tuli mulle toreda üllatusena, et

Rõõmukooli FB üleskutse aidata leida omafinantseeringut kõnetas nii

paljusid inimesi. Varem, kui oleme kirjutanud projekte ja püüdnud leida

toetust vahendite ostmiseks, olen pidanud väga palju tõestama, mis see

Montessori on ja kas see on ikka vajalik. Nüüdseks on inimeste teadlikkus

palju kasvanud ja olen saanud väga palju toetavaid sõnumeid." 

Tulevaste inseneride kasvulava 

Hälis Värimäe järgmine samm on suhelda ettevõtjatega - ehk on kellelgi huvi

uue hariduskeskuse sünnile õlg alla panna. "Meie kohalikud ettevõtted on

palju rääkinud sellest, et ei piisa insenere. Oleme mõelnud Montessori

õppekava juurde lisada ka insenerivaldkonna, et tekitada lastes varakult huvi

loodusteaduste vastu. Kui huvi tekib, siis küll tulevad lõpuks ka insenerid."

Uus hariduskeskus püüaks lahendada ka teisi kitsaskohti. Hälis Värimäe

töötab Ida-Viru haridusklastri arendusjuhina ja seal tehtud uuring on

näidanud teravat tugispetsialistide puudust.

Oleme mõelnud, et hariduskeskus ei piirdu ainult Montessori rühmadega,

vaid loome sinna juurde tugispetsialistide keskuse, kus meie pered saaksid

logopeedi, psühholoogi, mänguterapeudi jt spetsialistide abi. Rõõmukooli

mitmel lapsevanemal on tekkinud huvi minna juurde õppima just sellel

põhjusel, et nad ei saa oma lapsele abi."

Jõhvi vallavalitsus on Hälis Värimäe kokku viinud ka Heldi Aiaga, kellel on

soov asutada vaimse tervise keskus. "Vaimne tervis on ka täna väga oluline

teema. Koos suudaksime rohkem ja suuremat mõju luua."

Olulise osa hariduskeskusest võtaksid enda alla õppeklassid kahele

lasteaiarühmale: kuni 3aastastele lastele sisustatakse nende arengule vastav

keskkond ja 3-7aastastele lastele enda oma.

"Pisemate rühmas jätkaks kindlasti beebikooliga, selleks et lastevanemad

jõuaksid meie juurde võimalikult varakult ning saaksime kokku leppida

ühistes väärtustes ja kasvatusmeetodites," selgitas Hälis Värimäe.

Õppeklassides on võimalik läbi viia ka Montessori koolitusi nii

lastevanematele kui ka õpetajatele ning levitada Montessori haridust Ida-

Virumaal, mis on Rõõmukooli missioon. 

Hälis Värimäe soovib, et Jõhvi tekiks armastuse hariduse keskus.

"Praegu kinodes jooksev film Maria Montessorist võtab selle hästi kokku:

Montessori on armastuse haridus. Me saamegi lapsi õpetada läbi armastuse ja

sügava austuse nende vastu. Kui laps tunneb, et ta on armastatud, temaga

arvestatakse, ta saab tegutseda oma tempos, tekib ka uudishimu ja huvi uute

teadmiste vastu. Oluline on seegi, et lapsed ei kardaks ebaõnnestuda, vaid

näevad selles hoopis võimalust õppida ja järjest paremaks saada."


5 views0 comments

Comments


bottom of page