top of page
_DSC7930_edited.jpg

Suur rõõm, et oled jõudnud Rõõmukooli kodulehele ning tunned huvi Rõõmukooli tulemise osas.
Oled väga oodatud!
Rõõmukool pakub lapsevanemale võimalust tuua oma laps vähemalt kord nädalas Montessori keskkonda, kus õppe- ja kasvatustöö kavandamisel ja korraldamisel on aluseks Montessori pedagoogika. Pedagoogika keskendub eluks vajalike oskuste kogumile, lähtudes lapse enda loomulikust arengust ja teadmisjanust ning tähtsaimaks omaduseks on sügav austus lapse ja lapsepõlve vastu. Kõik tegevused on lapsest lähtuvad, eesmärgiks iseseisvumise toetamine ja arendamine. Lapsest lähtuvad tegevused ei tähenda seda, et laps võib teha, mida iganes tahab, vaid seda, et kasvukeskkond vastab lapse arenguvajadustele ning lapsel on selle raames vabadus iseseisvalt tegutseda. Montessori pedagoogika elementide kasutamine mõjub lapse arengule hästi, aga parimaid tulemusi ja suurimat kasu pakub selle täielik rakendamine. Rõõmukoolis on loodud soodsad tingimused - lapse arengut igakülgselt toetav ja ettevalmistatud keskkond, mis vastab nii lapse füüsilistele, psüühilistele, emotsionaalsetele, intellektuaalsetele kui ka sotsiaalsetele vajadustele. See on läbimõeldud ja turvaline keskkond, kus lapsel on tegutsemisvabadus ja selged piirangud. 

bottom of page