top of page
_DSC7930_edited.jpg

Rõõmukool pakub lapsevanemale võimalust tuua oma laps vähemalt kord nädalas Montessori keskkonda.                 

Õppe- ja kasvatustöö kavandamisel ja korraldamisel on Rõõmukoolis aluseks Montessori pedagoogika, mis käsitleb haridust eluks vajalike oskuste kogumina. Meetod põhineb lapse enda loomulikul arengul ja teadmisjanul.  Montessori pedagoogika tähtsaim omadus on sügav austus lapse ja lapsepõlve vastu. Kõik tegevused on lapsest lähtuvad, eesmärgiks iseseisvumise toetamine ja arendamine. Lapsest lähtuvad tegevused ei tähenda seda, et laps võib teha, mida iganes tahab, vaid seda, et kasvukeskkond vastab lapse arenguvajadustele ning lapsel on selle raames vabadus iseseisvalt tegutseda.  Isegi üksikute Montessori pedagoogika elementide kasutamine mõjub lapse arengule hästi. Parimaid tulemusi ja suurimat kasu pakub aga ikkagi selle täielik rakendamine. Ettevalmistatud keskkonnas toimub õppimine justkui iseenesest ning Rõõmukoolis on selleks loodud soodsad tingimused - lapse arengut igakülgselt toetav ja ettevalmistatud keskkond, mis vastab nii lapse füüsilistele, psüühilistele, emotsionaalsetele, intellektuaalsetele kui ka sotsiaalsetele vajadustele. See on läbimõeldud ja turvaline keskkond, kus lapsel on tegutsemisvabadus ja selged piirangud. Mööbel ja töövahendid on lapse suuruses ja sellised, et laps võib neid iseseisvalt kasutada. Kõik töötegemise vahendid on esteetilised, puhtad ja terved. Laps kasutab oma tegevustes päris asju (näiteks kannud ja muud nõud), mis on samuti tähtis osa ettevalmistatud keskkonnast.

bottom of page