Meist

Rõõmukooli lugu sai alguse umbes 5 aastat tagasi, kui tekkis isiklik soov muuta õppimine tuupimisvabaks, hoida lapses õppimisrõõmu ning luua head suhted kooli ja kodu vahel, et tekiks vastastikune mõistmine ja usaldus. Usume, et Rõõmukool saab aidata lahendada seda probleemi läbi lastevanemate. Teadlikud vanemad oskavad jälgida neid märke, millal avanevad õppimise aknad lugemises või matemaatikas ning saavad oma lapse arengut toetada õigel vanusehetkel ja parimal viisil.

Aitäh usalduse eest ning rõõmsate kohtumisteni!

_DSC7894.JPG
 
_DSC7941_edited_edited_edited_edited.jpg

Meie sihid

MISSIOON – Rõõmukooli missiooniks on levitada Montessori pedagoogikat, võimaldada vanematele parimat oskusteavet ja toetavaid tegevusi. Pakkuda lastele spetsiaalselt ettevalmistatud keskkonda, mis arendab keskendumisvõimet, tegevuste kordamist, töö eelistamist mängule, korraarmastust, vaikusearmastuts, enesedistsipliini, väärikust, algatusvõimet ja iseseisvust.

VISIOON – Rõõmukool on laste ja vanemate kogukonnakool, mis tegutseb 2022. aastaks Eesti erinevates piirkondades. Rõõmukool on huvigruppide poolt tunnustatud õppekeskus, mille eesmärgiks on hoida õpirõõmu, arendada laste sotsiaalseid oskusi ja tõsta akadeemilisi teadmisi tuupimiseta.

 

Meie põhimõtted

Rõõmukooli peamine tugevus on lastevanemate ühine mõttelaad ja ühtsustunne,

mis on ka tugeva kogukonna alus.


Vanemad on õnnelikud, rahulolevad ja kooshoidvad, kes jagavad ühiseid pereväärtusi:

AUSUS

AUSTUS

USALDUS

JÄRJEPIDEVUS JA KORD

LAHKUS

VIISAKUS JA KOMBEKUS

RÕÕMUKOOLI MOTO: Võtame AEGA, et VAADELDA ja KAASATA!!!

väärtused.jpg
 

TEENUSED

Rõõmukool pakub lapsevanemale võimalust tuua oma laps lasteaia asemel vähemalt kord nädalas Montessori keskkonda. Isegi üksikute Montessori pedagoogika elementide kasutamine mõjub lapse arengule hästi. Parimaid tulemusi ja suurimat kasu pakub aga ikkagi selle täielik rakendamine.

Ettevalmistatud keskkonnas toimub õppimine justkui iseenesest, kui selleks on loodud soodsad tingimused.

Rõõmukoolis on loodud lapse arengut igakülgselt toetav ja ettevalmistatud keskkond, mis vastab nii lapse füüsilistele, psüühilistele, emotsionaalsetele, intellektuaalsetele kui ka sotsiaalsetele vajadustele. See on läbimõeldud ja turvaline keskkond, kus lapsel on tegutsemisvabadus ja selged piirangud. Mööbel ja töövahendid on lapse suuruses ja sellised, et laps võib neid iseseisvalt kasutada. Kõik töötegemise vahendid on esteetilised, puhtad ja terved. Laps kasutab oma tegevustes päris asju (näiteks kannud ja muud nõud), mis on samuti tähtis osa ettevalmistatud keskkonnast.

SIHTRÜHMAD:

LAPSED

Rõõmukoolis õpivad alates 1 kuust kuni 9 aastased lapsed. Õppida saab läbi põneva ja kaasava Montessori metoodika, mis arendab iseseisvust, ettevõtlikkust ja ärgitab tegutsema. Tegevusi viiakse läbi spetsiaalselt ettevalmistatud keskkonnas läbi kogemusõppe ehk reaalse elu, kus lapsele lähenetakse individuaalselt, arvestades sensitiivseid perioode (õige ajastus).

LAPSEVANEMAD

Lapse kõige esimene ja kõige olulisem õpetaja on lapsevanem. Värske Suurbritannias teostatud uurimuse tulemuste kohaselt on selgunud, et lapsevanem  mõjutab laste omandamisoskust ja võimekust viis korda rohkem kui õpetaja. Rõõmukoolis ongi lastevanema ülesandeks toetada ja kaasata lapsi kõikidesse tegevustesse, et tekiks huvi ja rõõm õppimise vastu. Paima osakusteave Montessori metoodikast saavad vanemad Rõõmukoolis antavatest õpijuhistest ja harivatest koolitustest.

ÕPETAJAD

Rõõmukool pakub õpetajatele Montessori teemalisi koolitusi ja võimalust osaleda näidistegevustes.

_DSC7884.JPG

Montessori lapse-ja
vanema beebikool
1-36 kuud

Et saaksid toetada oma lapse arengut nii vaimset kui füüsilist. Mõnus koht, kus emmed-issid saavad koos beebide ja lastega omandada uusi kogemusi.

Beebikool (eesti keeles) 1-12 kuud toimub reedeti kell 8.45

Beebikool (eesti keeles)12-36 kuud toimub reedeti kell 9.45 

Beebikool (vene keeles)1-36 kuud toimub pühapäeviti kell 11.00 

Kuutasu 28.-

Õpetajateks Hälis Värimäe, Anne Meldre ja Olga Laaniste

Eelkool 3-6 aastastele

  1. Läheneda lapsele individuaalselt ning täiendada ja korrastada olemasolevaid teadmisi põhiainevaldkondades.

  2. Äratada huvi uute teadmiste vastu ja luua positiivset suhtumist kogemuste omandamisse 

  3. Hoida õpirõõmu, arendada keskendumist ja laste sotsiaalseid oskusi ning toetada akadeemilisi saavutusi tuupimiseta, 

  4. Järgida kokkulepitud reegleid ja üldtunnustatud käitumisnorme

  5. Kujundada iseseisevaid ja enesekindlaid lapsi, kellel on soov ja valmisolek kooli minna

Eelkool toimub laupäeviti kell 10.00 - 12.00 ja kell 12.30-14.30

Kuutasu 48.- 

Õpetajaks Marelle Roos.

_DSC7962.JPG
_DSC7910.JPG

Võõrkeele ring 3-6.a. 

(vene keel II keelena)

Võõrkeelte õppimisel on oluline teada, et kuni 6 aastani põhineb õppimine lapse enda loomulikul teadmisjanul ja meie ülesandeks on pakkuda lapsele just sel arenguetapil õppida erinevaid keeli sobivas keskkonnas. Selles vanuses lapse aju ei väsi ja tal on palju energiat mida tasub toita, sest lapse aju on nagu käsn ja uutele keeltele kõige vastuvõtlikum. Hiljem alustades ei pruugi omandamine olla enam nii loomulik ja lihtne.

Võõrkeele tund toimub teisipäeviti, kell 8.30-11.00

Kuutasu 60.-

Õpetajaks Anne Meldre.  

 

MEIE SÕBRAD ja TOETAJAD